navigatie overslaan

Waar kunnen wij je bij helpen?

Het Toeristisch Bureau Hellendoorn coördineert alle evenementen binnen de gemeente Hellendoorn in nauwe samenwerking met de gemeente Hellendoorn. Dit gaat om vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen en evenementen met een meldingsplicht. Een goede coördinatie en spreiding is belangrijk voor het succes van een evenement, de veiligheid van de deelnemers, de belasting van de natuur en de eventuele overlast voor omwonenden.

Om een evenement soepel en veilig te laten verlopen, moet het voldoen aan allerlei eisen, regels en vergunningsvoorwaarden. Het Toeristisch Bureau Hellendoorn ondersteunt organisatoren daarbij. We helpen met het vinden van een geschikte datum voor een evenement. We zorgen voor het contact en de afstemming met de gemeente. Door korte lijnen te hanteren met de organisatoren, gemeente Hellendoorn en verschillende facilitaire partijen, zoals Stichting Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (Support for Nature) en bijvoorbeeld de grondeigenaren binnen Nationaal Park Sallandse Heuvelrug Twents Reggedal, helpen we organisatoren zo ver mogelijk op weg om een mooi evenement neer te kunnen zetten. Denk daarbij ook aan andere organisatoren, de gemeente Hellendoorn en Op Naar Nijverdal, maar ook Hellendoornse ondernemers en bewoners.

Voor de promotie van evenementen heeft het Toeristisch Bureau Hellendoorn een scala aan kanalen, zowel on- als offline. Denk hierbij aan de evenementenkalender, social media, de (papieren en digitale) UITagenda en de pers. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om bezoekers en inwoners deze evenementen te laten beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor jouw evenement of activiteit.

Een goede verbinding, samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen vinden wij namelijk erg belangrijk: samen staan we sterker!