navigatie overslaan

Toeristisch Bureau Hellendoorn

Het Toeristisch Bureau Hellendoorn zet zich samen met organisaties en ondernemers in de toeristische en recreatieve sector, de middenstand en de gemeente Hellendoorn in voor de promotie van Hellendoorn en haar dorpen. Samen zetten we de gemeente Hellendoorn op de kaart en samen plukken we daar de vruchten van. Naast toeristen behoren ook de bewoners van de gemeente Hellendoorn zélf en de bezoekers uit de regio tot de doelgroep die we willen bereiken.

De vrijetijdseconomie omvat meer dan toerisme alleen. Het Toeristisch Bureau Hellendoorn heeft daarom als kerntaak om zowel bewoners, bezoekers als verblijvers te informeren én te inspireren om hun vrije tijd in de gemeente Hellendoorn door te brengen en daarmee ook meer bestedingen te generen voor een sterke vrijetijdseconomie.

Verbinden
De verbindende taak van het Toeristisch Bureau Hellendoorn is tweeledig. Primair verbinden wij consumenten en aanbieders met elkaar. Daarnaast hebben wij ook de rol om de betrokken partijen van het ‘product’ Hellendoorn met elkaar te verbinden. Hiervoor worden onder andere jaarlijks informatieve netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Verder fungeert het Toeristisch Bureau Hellendoorn als spin in het web in het speelveld van de vrijetijdseconomie.

Delen van kennis
Kennis van de markt - doelgroepen, ontwikkelingen en trends in de vrijetijdssector - vormt de basis voor goede marketing en productontwikkeling. Het Toeristisch Bureau Hellendoorn is doorlopend bezig haar kennis over de eigen markt te vergroten. Via nieuwsbrieven en bijeenkomsten wordt deze kennis met de betrokken partijen gedeeld.

Ontwikkeling en innovatie
Het Toeristisch Bureau Hellendoorn ontwikkelt én is betrokken bij de totstandkoming van diverse toeristische producten. Denk hierbij aan fiets- en wandelroutes, folders en evenementenkalenders. Daarnaast is het Toeristisch Bureau Hellendoorn altijd op zoek naar vernieuwende en innovatieve manieren om haar doelstellingen te bereiken. Vaak zijn wij ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, beleidsstukken en stimuleringsagenda’s.

Online marketing
De website visithellendoorn.nl is dé officiële website van de gemeente Hellendoorn als het gaat om evenementen, activiteiten, overnachten, winkelen en toeristische en praktische informatie. Op de site is uitgebreide informatie te vinden over de deelnemende bedrijven. Daarnaast is het Toeristisch Bureau Hellendoorn ook actief op sociale media zoals Facebook en Twitter.

Offline marketing
Een goede website is één, maar ook offline zorgt het Toeristisch Bureau Hellendoorn ervoor dat het ‘product’ Hellendoorn in de picture staat. Met folders, weekkalenders, gezamenlijke advertenties, advertorials en berichtgeving in de pers zorgen we ervoor dat bewoners, bezoekers en verblijvers niet om Hellendoorn heen kunnen.