Paasvuur Hellendoorn

locatie
Hellendoorn en omgeving

Eén van de belangrijkste folkloristische tradities die de Stichting Oald Heldern de Noaberschop al sinds jaar en dag in stand houdt, is het paasvuur.

Paasvuur op de Locatie Koemaste in Hellendoorn

Oorsprong van de traditie
Paasvuren behoren tot de volkstradities in een groot deel van Europa en maken deel uit van de cyclus van de zogenaamde jaarvuren. Zo zijn er ook meivuren, Sint Jansvuren en Sint Martinusvuren.

De paasvuren zijn terug te voeren op het Saksische Ostarafeest. Dit was een feest ter ere van de seizoensgodin Ostara, die de overwinning van het licht symboliseerde en het aanbreken van de vruchtbare periode: de lente. Het Ostarafeest werd dan ook gehouden op 21 maart, het begin van de astronomische lente. De cultus rondom Ostara was dermate diep geworteld, dat toen dit gebied gekerstend werd, de kerk getracht heeft dit feest gelijk te stellen met het Joods-Christelijke Pesachfeest. Daar komt het huidige Nederlandse woord ´Pasen´ vandaan. In de Engelse en Duitse benamingen voor het paasfeest, ‘easter’ en ‘Ostern’, kan nog steeds de naam Ostara herkend worden.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het Ostarafeest was het ontsteken van een groot vreugdevuur, waarmee de terugkeer van het licht en de lente werd gevierd. Met de houtskool uit het vuur maakte men het gezicht zwart en men nam het mee naar huis als afweermiddel tegen brand en blikseminslag. Ook sprong men over het vuur voor geluk.

Eeuwenlang heeft de kerk geprobeerd de paasvuren en andere heidense tradities er omheen uit te bannen. Toen dit niet lukte probeerde men er een christelijke interpretatie aan te geven. Zo zou het Paasvuur in de christelijke lezing het verbranden van de doornenkroon van Christus visualiseren. Ook de Paaskaars waaraan men in de kerk kaarsen aansteekt is een gekerstende vorm van het gebruik om takken van het Paasvuur mee naar huis te nemen om de haard mee aan te steken.

OK

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid. Cookiebeleid